Concordia Ierpeldeng

Jugendmusekcontest zu Klierf – 2017

Eis Jugendmusek huet sech den 22. Oktober beim Jugendmusikscontest ‘Villharmonix 2017’ den 1. Präiss verdéngt. Et ass dat schonns déi 2. Kéier. Eis Félicitatiounen !