Concordia Ierpeldeng

De Jemp Weidert gouf mat engem ‘Mérite Spécial’ geéiert

De 26. Februar huet d‘ Gemeng Ierpeldeng de Jemp Weidert fir 60 Joer aktiven UGDA Member mat engem ‚Mérite Spécial‘ geéiert.

Dëst am Kader vun der ‚Ovation des Personnes et Sportifs méritants‘.

De Jemp, en Ierpeldenger Jong, ass 1957/1958 an de Gesang ‚Concordia‘, deemols den eenzegen Duerfveräin, gaangen; kuerz dono gouf eng Jugendsektioun am Gesang gegrënnt.

Aus dëser ass dann 1961 d‘Musek ënnert dem selwechten Numm ‚Concordia‘ entstanen.

Hei huet hie schonns op Buergsonndeg bei dem éischte Cortège duerch d‘ Duerf op der Trombone matgespillt.

Spéider wiesselt hien op de Baryton/Tuba.

Bis elo ass de Jemp an deenen 2 Sektiounen ‚Musek‘  a  ‚Gesang‘ vun der Concordia aktiv an huet bei ville Geleeënheeten de Gesang dirigéiert.

Vun 1995 bis 2012 war hie mat groussem Engagement President vun der Concordia Ierpeldeng.

Net ze vergiessen, seng Fra d‘Germaine déi sech ni ze schued war fir eng Hand matunzepaken a seng Kanner d‘Sonja an de Jean-Luc déi laang Joeren aktiv Memberen an der Concordia waren.